Soppföreläsningar

Soppföreläsning med Vedad Begovic

Socialförvaltningen håller soppföreläsningar där medarbetare och andra intressanta personer bjuds in för att föreläsa inom ett område som berör vår verksamhet. Nedan följer en lista över de soppföreläsningar som varit. Den första hölls våren 2011.

2018
9 mars: Mehrdad Darvishpour från Mälardalens högskola föreläste på temat Hur kan vi öka nyanländas inkludering och jämställdhetsutveckling?

2017
8 december: Madeleine Eriksson från www.xenaconsulting.se föreläste på temat Interkulturell kompetens i mötet med den arabiska kulturen.
14 september: Anissa Mohammed Hassan från Länsstyrelsen i Östergötland berättar om "Det tysta brottet", hedersrelaterat våld till exempel könsstympning och barn- och tvångsäktenskap.
15 juni: Tomas Tekmen från Skatteverket berättar om regler för skydd av personuppgifter och dess konsekvenser.
18 maj: Paulina Bengtsson från Novahuset i Linköping berättar om verksamheten, särskilt om sexuellt våld.
20 april: Ida Midnattssol och Emelie Trolin från Kvinno– och tjejjouren Miranda i Katrineholm berättar om sin verksamhet.

2016
24 november: Janique Svedberg som idag äger och driver ett behandlingshem berättar om sin resa med flera år av eget beroende och medberoende
27 oktober: Pia-Karin Eriksson arbetar med verkställighet hos polisen avseende personer som fått avslag på ansökan om uppehållstillstånd
29 september. Annica Pettersson, kommunens hälsoutvecklare berättar om mindfulness
26 maj: Robert Kronstrand, Adj. universitetslektor i Rättskemi och kemist på Rättsmedicinalverket I Linköping gästade oss med en intressant föreläsning om bland annat drogers påverkan, utspridning på nätet och statistik för användandet av droger
21 april:  Barnmorskan och författaren Gunilla Ek var hos oss och delgav oss sin otroligt intressanta historia om sitt arbete mot könsstympning i flera Afrikanska länder.  
17 mars: Oscar Nissfolk tjänstgörande polis i Katrineholm berättade om sitt arbete mot droger, dess utseende och tecken att lägga märke till vid användande av olika droger

2015
18 november Jessica Westerling från Mercur berättar om sitt arbete med bland annat anhöriga
22 oktober Cecilia Boström: jämställdhet- och mångfaldsstrateg från Eskilstuna kommun pratar om Genus och mångfald
10 september Jeanette Åkerström Kördel: Projektet Samför - Samordnat föräldrastöd för barn och unga med funktionsnedsättning

2014
17 december Lars Oscarsson: Nyckelfaktorer för att stödja ett lokalt evidensbaserat klientarbete
20 november Vedad Begovic: Fördomar och mångkulturella möten
16 oktober Charlotte Kvarnheim: Mindfulness
29 april Projekt Tillväxten: föreläsning om hur det är att leva med diagnos inom autismspektrum och ADHD

2013
2 oktober Rúna í Baianstovu: Mångfald och socialt arbete
12 juni Christian Kullberg: Genusperspektivet inom socialt arbete
24 april Rúna í Baianstovu: Mångfald och socialt arbete
27 mars Anette Andersson, Jessica Winger,Mikael Skillmark, Martin Alm: Utvärdering av Klivet
11 februari Verner Denvall: Utvärderingar inom socialt arbetet

2012
14 december Lars Oscarsson och Christian Kullberg: Implementering av evidensbaserad praktik inom socialtjänst
22 november Linda Sanderberg: Unga, sex och Internet
25 oktober Hemlig talare: En person som berättar om egna erfarenheter från öppenvården inom Mercur
25 september Mikael Skillmark: BBIC-studien
23 maj Lars Oscarsson och Christian Kullberg: Implementering av evidensbaserad praktik inom socialtjänst
25 april Fatah Hassan: Barnperspektivet inom försörjningsstöd
28 mars Maria Riple: Anhöriga till missbrukare
22 februari Amanda Larsson: Biologiska barn i familjehem
19 januari Mikael Skillmark: BBIC

2011
15 december Synnöve Gottberger: BBIC och LVU
24 november Lars Oscarsson och Christian Kullberg: Implementering av evidensbaserad praktik inom socialtjänst
26 september Hanna Åberg: Skälig levnadsnivå inom försörjningsstöd
2 maj Lars Oscarsson och Christian Kullberg: Implementering av evidensbaserad praktik inom socialtjänst

Socialförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Socialförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*