Kvalitetsmål

Målen för förvaltningens kvalitetsarbete är:

  • att den som kommer i kontakt med socialtjänstens olika verksamheter får ett bra bemötande.
  • att den enskilde ska ha god information om socialtjänstens verksamhet.
  • att den enskilde känner sig delaktig och genom detta kan göra egna val i exempelvis utförande av insatser.
  • att rättssäkerheten garanteras.
  • att socialtjänstens handläggning och insatser bedrivs med god kvalitet, att den är kunskapsbaserad och bedrivs på ett effektivt sätt.
  • att förvaltningens insatser fortlöpande ska följas upp och utvärderas och att dessa synliggörs för brukare och övriga medborgare.
Socialförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Socialförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*