Kvalitetskriterier

Socialförvaltningen har beslutat oss för ett antal kvalitetskriterier för verksamheten. De beskriver viktiga egenskaper som ska känneteckna arbetet inom socialtjänsten.

Verksamheten ska:

  • bygga på bra bemötande samt respekt för människors självbestämmande och integritet.
  • utgå från en helhetssyn, där insatserna är samordnade och präglas av kontinuitet.
  • vara kunskapsbaserad och effektivt utförd.
  • präglas av rättssäkerhet.
  • bygga på delaktighet så att den enskilde får tillräcklig information för att ta tillvara på sina rättigheter.
  • ha god tillgänglighet.
  • bygga på ett barnperspektiv.
Socialförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Socialförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*