Samarbete med Örebro universitet

En viktig del i arbetet med kvalitetssäkringen är samarbetet med Örebro universitet. En del i detta är det så kallade PUTC-avtalet (praktik och utvecklingscenter) med universitetet. Denna modell syftar till att främja samarbetet mellan universitet och arbetsplatser inom området socialt arbete, att bidra till ökad integrering av teori och praktik samt att stimulera lokal kunskapsproduktion. Organisatoriskt innebär avtalet att förvaltningen förbinder sig att ta emot ett visst antal socionomstuderande per termin. I gengäld erhåller arbetsplatsen bland annat uppsatser utförda av de studerande, vilka knyts och återförs till organisationen.

Vi har också genomfört utvecklingsprojekt och uppdragsutbildningar och planerar att starta en ”forskningsstation” i samarbete med universitetet.

Forskningsstation

Socialförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Socialförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*