Skriftserie

Socialförvaltningen i Katrineholm har inom ramen för forskning och utveckling, publicerat en skriftserie med resultat från:

• utvärderingar,
• uppföljningar,
• uppsatser och
• forskningsprojekt.

Nedan finner du länkar till socialförvaltningens publikationer

Rapporter

Rapport 2011:1
Forskningsstationen vid socialförvaltningen i Katrineholms kommun
Författare: Mikael Skillmark, Martin Alm, Lars Oscarsson, Christian Kullberg och Åke Strandberg

Rapport 2012:1
Att använda kommunikations- och dokumentationssystem i kommunal individ och familjeomsorg - exemplet BBIC
Författare: Mikael Skillmark

Uppsatser

Uppsats 2011:1
Vad är en skälig levnadsnivå?
- en kvalitativ studie om handläggares och klienters perspektiv på begreppet
Författare: Hanna Åberg

Uppsats 2011:2
Bemötandet i det bortglömda rummet
- om väntrummets betydelse
Författare: Camilla Ahlmark, Susanne Gregor

Uppsats 2012:1
Barnens behov i fokus

- En explorativ studie med en kvalitativ ansats om de biologiska barnen till familjehemsföräldrar och deras behov av stöd
Författare: Amanda Larsson, Yasmin Sharki

Uppsats 2013:1
Föreställningar som barnhandläggare inom socialtjänsten har kring våld i familjen
Författare: Camilla Tammik, Malin Kjellgren, Malin Vernersson
 

Barn ska alltid vara i fokus, så är det

Författare: Alexandra Eriksson och Louise Ström

 

Utvärderingar

Utvärdering 2013:1
Utbildning, sysselsättning, hälsa och relationer
- en uppföljning av ungdomars upplevelse av socialförvaltningens eget boende Klivet
Författare: Anette Andersson, Andreas Harrsjö, Jessica Winger Mikael Skillmark, Martin Alm

Tidigare utgivna rapporter, uppsatser och utvärderingar

Rapporter

Delstudie 1: Implementeringen av BBIC
Författare: Ola Nordqvist

Delstudie 2: Att arbeta med BBIC

Författare: Ola Nordqvist


Delstudie 3: Bemötande i barnavårdsutredningar, BBIC
Författare: Ola Nordqvist

Kunskap och kvalitet i socialtjänsten
Författare: Louise Frogner, Christian Kullberg, Lars Oscarsson

Uppsatser

Art som insats
Författare: Monica Stenegard

Bemötande i barnavårdsutredningar
Författare: Jenny Franzon

Våldsutsatta kvinnors upplevelser av socialtjänsten
Författare: Erica Olsson

Föreställningar som barnhandläggare inom socialtjänsten har kring våld i familjen
Författare: Camilla Tammik

Utvärderingar

Utvärdering av mottagningsgruppen

Författare: Martin Alm

Kartläggning av ekonomiskt bistånd 2008
Författare: Ola Nordqvist

Uppföljning av Mercurs öppenvård 2009
Författare: Ola Nordqvist

 

Socialförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Socialförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*