Så tycker brukarna om socialtjänsten

Under hösten 2017 genomfördes en undersökning där brukare inom myndighetsavdelningen vid socialförvaltningen fick möjlighet att svara på en enkät. Frågorna handlade om vad brukarna tycker om kontakten med socialtjänsten. Generellt är brukarna mer nöjda i Katrineholm än riket övrigt.

Så här tyckte de som har svarat:

Andelen positiva svar

Katrineholm

Riket*

Jag är som helhet nöjd med stödet från socialtjänsten.

90 %

85 %

Det är lätt att få kontakt med socialsekreteraren.

94 %

86 %

Det är lätt att förstå informationen från socialsekreteraren.

93 %

90 %

Socialsekreteraren frågar efter mina synpunkter på hur situationen skulle kunna förändras.

86 %

85 %

Jag har kunnat påverka vilken typ av hjälp jag får från socialtjänsten.

89 %

70 %

Min situation har förändrats sedan jag fick kontakt med socialtjänsten.

79 %

76 %

 

 

 

Andel svarande (svarsfrekvens)

65 %

65 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andelen positiva svar Katrineholm Riket*
Jag är som helhet nöjd med stödet från socialtjänsten. 90 % 85 %
Det är lätt att få kontakt med socialsekreteraren. 94 % 86 %
Det är lätt att förstå informationen från socialsekreteraren. 93 % 90 %
Socialsekreteraren frågar efter mina synpunkter på hur situationen skulle kunna förändras. 86 % 85 %
Jag har kunnat påverka vilken typ av hjälp jag får från socialtjänsten. 89 % 70 %
Min situation har förändrats sedan jag fick kontakt med socialtjänsten. 79 % 76 %
     
Andel svarande (svarsfrekvens) 65 % 65 %

 

 

 

 

 

Socialförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Socialförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information

Resultatet för utskrift