Brukarundersökningar

Utifrån socialförvaltningens kvalitetsledningssystem och verksamheternas arbete med ständiga förbättringar ska en brukarundersökning genomföras varje år. Undersökningen riktas till de klienter som besöker förvaltningen. Syftet med undersökningen är att förbättra verksamheterna inom individ- och familjeomsorgen.

Brukarundersökningen som genomfördes under våren 2015 mäter bland annat tillgänglighet, öppenhet, effektivitet och bemötande. Resultatet av brukarundersökningen visas nedan.

Brukarundersökning 2015

Socialförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Socialförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*