Tillbaka Lättläst

Sekretess

Alla som arbetar inom
socialtjänsten har tystnads-
plikt.

Det betyder att man inte
får berätta för någon
om de personer som söker hjälp.

Tystnadsplikt gäller både om
man arbetar eller är ledig.
Den gäller även om man slutat
eller bytt arbete. 

Tystnadsplikt gäller livet ut.

Socialförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Socialförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information

Sekretess