Tillbaka Lättläst

Överklagan


Om du inte är nöjd med ett beslut
kan du överklaga
för att ändra beslutet.

När du överklagar ska du skriva 
till Länsrätten och klaga.

Du måste lämna in din överklagan
inom 3 veckor
från att du fick besked om beslutet.

Det här ska du skriva i din överklagan:

  • Vilket beslut du vill överklaga
  • Varför du vill att beslutet ska ändras
  • Hur du vill att beslutet ska vara istället
  • Ditt namn, personnummer, adress och telefonnummer

Du ska skicka din överklagan till:

Katrineholms kommun
Socialförvaltningen
641 80  Katrineholm

Socialförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Socialförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*