Överklagan

Om jag inte är nöjd med beslutet hur gör jag då?

Om du inte är nöjd med beslutet som du fått kan du skriftligen överklaga till Förvaltningsrätten. Din överklagan måste lämnas in inom tre veckor från att du fick besked om beslutet. Du kan vända dig till din handläggare om du behöver hjälp att skriva din överklagan.

Din överklagan bör innehålla:

  • Vilket beslut du vill överklaga
  • Varför du vill att beslutet ska ändras
  • Hur du vill att beslutet ska vara istället
  • Namn, personnummer, adress och telefonnummer

Överklagan skickar du till:
Katrineholms kommun
Socialförvaltningen
641 80  Katrineholm

Socialförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Socialförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*