Telefoni/Internet

Till Konsumenternas Tele- och Internetbyrå kan du som konsument vända dig för information, rådgivning och hjälp.

Konsumentrådgivningen har sammanställt några råd som du bör tänka på innan du beställer en telefoni- eller Internettjänst.

  • Den som köper en tjänst ute på stan, till exempel utanför ett köpcentrum, har ingen laglig rätt att ångra köpet utan avtalet gäller direkt. Kolla vad som gäller innan du ingår avtal.
  • För den som köper en tjänst via telefon eller Internet gäller normalt distansavtalslagen och du har rätt att ångra dig inom 14 dagar från den dag du ingick avtalet.
  • Efter att du har ingått avtalet ska du få information om ångerrätten som du kan läsa själv.
  • Om du meddelar operatören muntligen att du ångrat dig kan det vara bra att få en skriftlig bekräftelse på detta.
  • Jämför priser och villkor för olika tjänster. För telefonitjänster bör du jämföra minutpris, månadsavgift och öppningsavgift.
  • Undersök även tjänstens kvalitet. Vilken täckning har mobilen och hur hög hastighet har Internettjänsten?
  • Kontrollera innan du ingår avtal så att du inte får orimligt långa bindningstider och uppsägningstider i avtalet.
  • Om du köper en Internetjtänst bör du särskilt undersöka när du kan få tjänsten levererad och vad du har för rättigheter om operatören inte kan hålla leveranstiden.
  • Undersök hur du kan få hjälp om det blir fel på tjänsten och hur snabbt du kan få hjälp. Kontakta operatörens kundtjänst innan du ingår avtal för att se hur snabbt den svarar.
Skicka ett tips om sidan till någon
Konsumentrådgivning
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-48 82 80
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Konsumentrådgivning
* = Obligatorisk uppgift
*