Reklamation

En reklamation innebär att du meddelar säljaren att du inte godtar varan och att du talar om på vilket sätt varan är felaktig. Du kan enligt konsumentköplagen reklamera en vara i tre år.

Du måste reklamera till säljaren inom "skälig tid" efter att du upptäckt felet. Reklamerar du inom två månader är du alltid ute i rätt tid.

Fel som visar sig inom sex månader anses alltid vara ursprungliga fel. Säljaren behöver inte ta ansvar för felet om han kan visa att du har orsakat felet genom att till exempel inte följa skötselråd eller vanvårdat varan. Efter sex månader är det du som köpare som ska bevisa att felet har funnits från början.

Reklamera alltid så snart som möjligt!

Skicka ett tips om sidan till någon
Konsumentrådgivning
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-48 82 80
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Konsumentrådgivning
* = Obligatorisk uppgift
*