Kvitto

Spar kvittot om du behöver byta eller reklamera något du köpt.

Man bör spara kvittot lika lång tid som man normalt har rätt att reklamera ett fel. Det innebär normalt tre år och vid arbeten på fast egendom tio år.

Med hjälp av kvittot kan du på ett enkelt sätt styrka var och när du köpt varan eller tjänsten. Det finns inget formellt krav på att du måste visa upp ett kvitto vid en reklamation. Har köpet gjorts med betalkort kan till exempel ett kontoutdrag fylla en liknande funktion.

En annan anledning att spara kvittot är att du kan bevisa att varan eller tjänsten verkligen har betalats, i den händelse ytterligare krav skulle komma. Preskriptionstiden för en konsumentfordran är tre år. Så länge kan en näringsidkare kräva in en fordran.

Köp inget utan kvitto!

Från och med den 1 juli 2003 kan man inte längre köpa saker i "god tro". Syftet med lagändringen var att minska handeln med stöldgods.

För dig som konsument är det bästa rådet att aldrig köpa något utan kvitto. Dina chanser att få ersättning om varan du köpt visar sig vara stulen är väldigt små. Lagen ger dig visserligen rätt att kräva ersättning av säljaren, men i praktiken kan det visa sig ganska svårt.

Skicka ett tips om sidan till någon
Konsumentrådgivning
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-48 82 80
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Konsumentrådgivning
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information

Rätten att få kvitto