Garanti

Det finns ingen lag som säger att säljaren är skyldig att lämna garanti. Det är alltid frivilligt för säljaren att lämna garantier.

En garanti innebär att säljaren har ansvaret för att varan fungerar under hela garantitiden, om inte säljaren kan göra det sannolikt att felet beror på köparen, till exempel genom olyckshändelse, vanvård eller onormal användning.

Vanligast är att garantin gäller för en viss tid, till exempel ett år. Den kan också vara utformad så att den omfattar en viss egenskap hos varan. Kontrollera noga vad som står i garantin och vad den omfattar.

Omfattningen av garantin ska framgå av villkoren om det inte givits en generell garanti. Vidare får en garanti inte vara utformad så att den ger ett sämre skydd än konsumentköplagen.

Skicka ett tips om sidan till någon
Konsumentrådgivning
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-48 82 80
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Konsumentrådgivning
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information

Garanti