Ångerrätt

När du handlar i en affär har du ingen rätt att, enligt lag, ångra ditt köp.

Ångerrätten gäller när du har handlat något på postorder, av en telefonförsäljare, från TV-shop, på Internet eller vid hemförsäljning.

Det är distans- och hemförsäljningslagen som gäller. Den innehåller bland annat krav på att säljaren ska ge dig tydlig information om hur du kan ångra ditt köp.

Distansavtalslagen

  • Ångerfristen är 14 dagar och räknas från den dag då du har fått varan eller en väsentlig del av den.
  • Ångerfristen gäller också om du träffar avtal om en tjänst på distans. Den är 14 dagar och räknas från den dag då avtalet ingås.
  • Lagen gäller även avtal om vissa finansiella tjänster och instrument, till exempel krediter, försäkringar och betaltjänster.
  • Ångerfristen är 30 dagar vid distansavtal om livförsäkring och privat individuellt pensionssparande. Ångerrätten räknas från den dag då avtalet ingås.
  • Vid köp av livförsäkring på distans räknas ångerfristen från och med den dag du har fått veta att avtalet har ingåtts.

Hemförsäljning

  • Lagen gäller om du köper, hyr eller lämnar anbud på en vara eller träffar avtal om en tjänst med en säljare i ditt hem.
  • Även här är ångerrätten 14 dagar. Om du ingår avtal om livförsäkring har du 30 dagar på dig att ångra dig.
  • Ångerfristen börjar inte gälla innan säljaren gett dig en handling med information om ångerrätten och en ångerblankett.
  • Reglerna om hemförsäljning gäller inte om det du köpt sammanlagt kostar mindre än 300 kr eller om avtalet ingås vid ett hembesök som ägt rum på ditt initiativ och din begäran. 
Skicka ett tips om sidan till någon
Konsumentrådgivning
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-48 82 80
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Konsumentrådgivning
* = Obligatorisk uppgift
*