Köp av vara

I "konsumentköplagen" står vilka rättigheter du som konsument har när du köper en vara i en affär. I "lag om distansavtal och avtal utanför affärslokal", finns dina rättigheter om du handlat något via internet, postorder, telefon, vid hembesök eller då säljaren finns utanför ordinarie affärslokal, t.ex. marknadsförsäljare.

Konsumentköplagen

Lagen är i huvudsak tvingande till konsumentens fördel och kan aldrig avtalas bort. Avtalsvillkoren kan inte vara sämre än vad lagen säger.

Lagen gäller

 • köp av lösa saker
 • byte av lösa saker
 • beställning av en vara som ska tillverkas

Om du beställt en vara och den inte kommer eller kommer försent kan du

 • hålla inne betalningen
 • kräva att säljaren fullgör köpet och levererar varan
 • häva köpet om förseningen har stor betydelse för dig
 • få skadestånd

Om det skulle vara något fel på varan kan du

 • kräva avhjälpande, det vill säga få varan reparerad. Säljaren har rätt till två avhjälpningsförsök
 • kräva omleverans
 • kräva prisavdrag
 • häva köpet om felet är av stor betydelse för dig
 • hålla inne betalningen

Säljaren har dock rätt att i första hand erbjuda dig avhjälpande eller omleverans om det kan ske inom skälig tid och utan extra kostnad.

Skicka ett tips om sidan till någon
Konsumentrådgivning
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-48 82 80
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Konsumentrådgivning
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information

Broschyr Konsumentköplagen