Köp av tjänst

Konsumenttjänstlagen är i huvudsak tvingande till konsumentens fördel och kan aldrig avtalas bort. Avtalsvillkor kan aldrig vara sämre än vad som står i lagen.

Lagen ger rätt att reklamera ett fel i tre år. En reklamation ska göras snarast. Senast två månader efter att felet upptäcktes.

  • Finns det ett bestämt pris ska det hållas.
  • Har en ungefärlig prisuppgift lämnats får det slutliga priset inte överskridas med mer än 15 procent.

Grundregeln är att den som hävdar att det finns ett överenskommet pris har att bevisa detta om man inte är överens.

Finns det inget överenskommet pris ska köparen betala det säljaren kräver, under förutsättning att det är skäligt. Köparen har rätt till en specificerad faktura.

För att minska risken för missförstånd vid anlitande av hantverkare, reparatör eller någon annan näringsidkare för att få en tjänst utförd rekommenderar konsumentrådgivningen att det finns ett skriftligt avtal mellan parterna.

Avtalet mellan dig och hantverkaren bör vara skriftligt och baserat på ett bra standardformulär, som till exempel hanverkarformuläret 09.

Skicka ett tips om sidan till någon
Konsumentrådgivning
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-48 82 80
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Konsumentrådgivning
* = Obligatorisk uppgift
*