Konsumentbyråer

Det finns fyra olika konsumentbyråer dit du som konsument  kan vända dig för att få råd och hjälp kostnadsfritt.

Telekområdgivarna

De är en självständig organisation som ger objektiv information och vägledning till konsumenter kring tele-, TV och internetabonnemang

Konsumenternas energimarknadsbyrå

De är en självständig byrå som informerar, ger råd och vägleder i frågor som rör elmarknaden.

Konsumenternas försäkringsbyrå

Hjälper dig att jämföra försäkringar, tolka försäkringsvillkor och ger råd om vart du kan vända dig för att överklaga ett bolags beslut.

Konsumenternas Bank & Finansbyrå

Är en självständig byrå som kan hjälpa dig när:

  • du har klagat hos ditt finansiella företag och fått besked som du inte är nöjd med. Är det någon idé att gå vidare? Hur går jag vidare?
  • du är missnöjd och vill ha information om vilka lagar och regler som finns innan du eventuellt klagar.
  • du vill höra med en opartisk instans att den information som du har fått från ditt finansiella företag är rätt.
  • du önskar information om finansiella tjänster.

Vägledningen är kostnadsfri och du har full sekretess i din kontakt med de olika konsumentbyråerna.

Skicka ett tips om sidan till någon
Konsumentrådgivning
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-48 82 80
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Konsumentrådgivning
* = Obligatorisk uppgift
*