Klagoguiden

Är du missnöjd med något som du har köpt eller med en tjänst som har anlitat? Då kan klagoguiden hjälpa dig att skriva en reklamation.

Dina rättigheter som konsument

I klagoguiden hittar du också information om dina rättigheter som konsument, vilken hjälp du kan få av kommunens konsumentrådgivning och vart du kan vända dig för att få en tvist prövad.

Klagoguiden är ett samarbete mellan Konsumentverket och Allmänna Reklamationsnämnden (ARN).

Skicka ett tips om sidan till någon
Konsumentrådgivning
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-48 82 80
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Konsumentrådgivning
* = Obligatorisk uppgift
*