Lagar och regler

Det är många lagar som det är viktigt att du som företagare känner till. Här finns information som rör reklamationer, distansförsäljning, prisinformation, marknadsföring och mycket annat.

Konsumentköplagen

Gäller när en privatperson köper en vara av en näringsidkare, till exempel i en affär. I lagen finns bland annat konsumentens rättigheter när det är fel på varan och när leveransen blir försenad.

Konsumenttjänstlagen

Gäller när en privatperson låter en näringsidkare utföra ett arbeta på något som han eller hon äger. Lagen är konsumentens skydd vid till exempel reparationer och vid förvaring.

Distans- och hemförsäljningslagen

Information för dig som säljer varor eller tjänster via postorder, telefon, Internet eller hemförsäljning.

Marknadsföringslagen

Reklamen ska följa god marknadsföringssed, vilket betyder att den måste följa vissa regler för att skydda konsumenten. Reklamens påståenden och löften ska vara sanna och säljaren ska kunna bevisa att de är det. Vilseledande och osaklig reklam kan förbjudas.

Prisinformation

Ställer krav på att näringsidkaren ska lämna korrekt och tydlig prisinformation om produkter.

Produktsäkerhetslagen

Ska skydda konsumenter från farliga varor och tjänster. Bara säkra varor och tjänster får säljas. Farliga varor och tjänster kan förbjudas av Konsumentverket.

Avtalsvillkorslagen

Det är förbjudet att använda avtalsvillkor som ensidigt gynnar säljaren på konsumentens bekostnad. Det kan till exempel gälla oskäliga villkor i köpe- och uthyrningskontrakt eller i garantier och beställningssedlar.

Skicka ett tips om sidan till någon
Service- och teknikförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Service- och teknikförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*