Varudeklaration

Alla som yrkesmässigt säljer begagnade bilar ska lämna en skriftlig varudeklaration till konsumenterna.

Bilar som kostar under 15 000 kronor

Varudeklarationen ska finnas lätt tillgänglig och väl synliga på utställda bilar. För bilar som kostar under 15 000 kronor räcker det med information om bilens säkerhet.

Bilar som kostar mer än 15 000 kronor

Varudeklarationer för bilar som kostar mer än 15 000 kronor ska också innehålla information om bilens kondition.

Skatt och garantier

Det ska också finnas information om bland annat skatt och garantier samt, om du begär det, beräknade reparationskostnader.

Skicka ett tips om sidan till någon
Konsumentrådgivning
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-48 82 80
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Konsumentrådgivning
* = Obligatorisk uppgift
*