Bilköp

Tänk efter innan köpet vilket behov du har, vilken slags bil du behöver och hur mycket pengar du har råd att betala. När köpeavtalet väl är undertecknat kan det bli dyrt att ångra sig.

Köpa bil privat

Om du köper bil av en privatperson gäller inte konsumentköplagens regler utan i stället gäller köplagens regler.

Köplagen

Köplagen är dispositiv, vilket betyder att reglerna i köplagen gäller bara om inget annat har avtalats. Var därför noga med att skriva in allt du kommer överens med säljaren om i ett avtal.

Om du hamnar i tvist

Om du hamnar i tvist med en privat säljare kan du inte få direkt hjälp från konsumentrådgivningen, som när du köper av en bilhandlare, utan du får vända dig till en advokatbyrå. Om tvisten inte skulle lösas med deras hjälp kan du gå vidare till tingsrätten.

Du kan inte få någon hjälp av Allmänna Reklamationsnämnden vid privat köp.

Köpa bil av bilhandlare

Köper du en begagnad bil hos en bilhandlare har du ett minimiskydd. Vid bilköp hos en bilhandlare gäller konsumentköplagen.

Konsumentköplagen

Bilhandlarna är tvungna att följa konsumentköplagen och kan inte ge dig sämre villkor än vad som sägs i lagen. Du kan däremot förhandla  dig till bättre villkor än vad lagen säger.

Se till att det följer med en varudeklaration.

Skicka ett tips om sidan till någon
Konsumentrådgivning
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-48 82 80
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Konsumentrådgivning
* = Obligatorisk uppgift
*