Konsumentrådgivning

Var rädd om din signatur

Din underskrift är privat och mycket värdefull. Om du skriver på ett avtal så binder du dig till de åtaganden som finns i avtalet. Var därför noga med att aldrig skriva på ett avtal eller kontrakt som du inte förstår.

Torghandel, foto: Johan Nygren 

En konsument är en privatperson som köper en vara eller en tjänst från en näringsidkare. Konsumentlagarna gäller bara när en konsument ingår avtal med en näringsidkare. Konsumentlagarna gäller alltså inte vid köp mellan två privatpersoner eller mellan två näringsidkare.

Du som invånare i Katrineholms kommun kan vända dig till konsumentrådgivningen om du behöver råd om

  • Konsumenträtt vad säger lagen?
  • Reklamationer du är missnöjd med en vara eller en tjänst
  • Råd före köp kvalitet, säkerhet, miljö och ekonomi

I första hand ger konsumentrådgivningen hjälp till självhjälp. Målsättningen är att du efter kontakt med konsumentrådgivningen själv ska kunna gå vidare med ärendet, och samtidigt bli en starkare konsument.

För rådgivning så kan du antingen skicka din fråga till vår e-post eller så kan du besöka Katrineholms kommuns kontaktcenter.

Öppettider

Helgfria vardagar klockan 10-16.  

Här når du oss

Besöksadress: Djulögatan 29, Katrineholm

E-post: konsument@katrineholm.se

Då tjänsten riktar sig till dig som bor i Katrineholms kommun är det viktigt att du i e-postmeddelandet har angett namn och postadress.

Katrineholms kommun
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms kommun
* = Obligatorisk uppgift
*