Konsumentrådgivning

Torghandel, foto: Johan Nygren 

En konsument är en privatperson som köper en vara eller en tjänst från en näringsidkare. Konsumentlagarna gäller bara när en konsument ingår avtal med en näringsidkare. Konsumentlagarna gäller alltså inte vid köp mellan två privatpersoner eller mellan två näringsidkare.

Du som invånare i Katrineholms kommun kan vända dig till konsumentrådgivningen om du behöver råd om

  • Konsumenträtt vad säger lagen?
  • Reklamationer du är missnöjd med en vara eller en tjänst
  • Råd före köp kvalitet, säkerhet, miljö och ekonomi

I första hand ger konsumentrådgivningen hjälp till självhjälp. Målsättningen är att du efter kontakt med konsumentrådgivningen själv ska kunna gå vidare med ärendet, och samtidigt bli en starkare konsument.

  • Endast rådgivning över telefon, inga besök
  • Vi kan tyvärr bara hjälpa dig som bor i Katrineholms kommun. Därför besvarar vi bara e-post från dig som har angett namn, postadress och telefonnummer.
Skicka ett tips om sidan till någon
Konsumentrådgivning
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-48 82 80
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Konsumentrådgivning
* = Obligatorisk uppgift
*