Fondmedel

Socialnämndens fonder

Socialnämnden ansvarar för utdelning ur fem stycken fonder:

 • Katrineholms samfond för ändamål inom barnavården
 • Sjukhjälpsfonden (Katrineholms kommuns understödsfond)
 • von Post-Manderströmska fonden
 • Johan August Karlssons testamentsmedel
 • Julita sockens fattigvårdsfond

En sammanställning av fondernas ändamål finns i högerspalten.

Vem kan få ta del av fonderna?

För att få ta del av fonderna måste man vara skriven i Katrineholms kommun och uppfylla fondernas ändamål. De som kan komma ifråga för utdelning av fondmedel är bland andra barn och personer som drabbas av sjukdom.

Utdelning

Utdelning ur fonderna sker när utdelningsbara medel finns.

2018

Fonddelegationen har beslutat att år 2018 göra en utdelning från Sjukhjälpsfonden.

Ansökan

Ansökningsblankett finns i högerspalten och ska vara inlämnad senast den 30 april.

Frågor?

Frågor om socialnämndens fonder besvaras av socialnämndens nämndsekreterare telefon 0150-570 00.

Vård- och omsorgsnämndens fonder

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för utdelning ur sju stycken fonder:

 • Katrineholms samfond för hjälp till behövande
 • Katrineholms samfond för personer som lider av lung- och cancer-sjukdomar
 • Katrineholms samfond för personer boende på kommu­nens service-anläggningar för äldre
 • Arthur Bäckströms samfond
 • Fröken Hanna Anderssons fond
 • Katrineholms blomsterfond
 • Agda och Ragnar Brostedts minnesfond

En sammanställning av fondernas ändamål finns i högerspalten.

Vem kan få ta del av fonderna?

För att få ta del av fonderna måste man vara skriven i Katrineholms kommun och uppfylla fondernas ändamål - se sammanställning med ändamålsbeskrivning i högerspalten.
De som kan komma ifråga för utdelning av fondmedel är bland andra sjuka och äldre samt personer med funktionsnedsättning.

Utdelning

Utdelning ur fonderna sker en gång per år om det finns tillräckligt med pengar att dela ut.

2018

Det blir ingen utdelning ur vård- och omsorgsnämndens fonder år 2018 då det inte finns några pengar att dela ut.

Ansökan

Under april månad finns ansökningsblankett i högerspalten.
Ansökningsblanketten ska vara inlämnad senast den 30 april.

Frågor

Frågor om vård- och omsorgsnämndens fonder besvaras av Mona Kjellström telefon 0150-578 14.

Socialnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 10
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Fonder
Telefon: Vård- och omsorgsförv 0150-578 14
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Socialnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*