Dödsboanmälan

Om dödsboets tillgångar inte räcker till mer än begravningen och andra utgifter i samband med dödsfallet, ska en dödsboanmälan lämnas till skattemyndigheten. Dödsboanmälan är en enklare form av bouppteckning. Den upprättas av kommunens socialförvaltning.

Ekonomiskt bistånd till begravningskostnad
Om dödsboet saknar tillgångar till begravning kan socialförvaltningen i vissa fall bevilja bistånd till begravningskostnader. I Katrineholm, Flen och Vingåker motsvarar biståndet maximalt ett halvt prisbasbelopp (22 750 kronor för 2018). Från detta belopp avräknas emellertid de tillgångar som finns i dödsboet.

Det är därför viktigt att inga andra räkningar betalas innan begravningskostnaden är reglerad.
 
Avser ansökan begravningskostnad för ett avlidet barn kvarstår föräldrarnas kostnadsansvar.

Socialförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Socialförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*