Budget- och skuldsanering

Har du svårt att få ihop din ekonomi? Kommunen har två budget- och skuldrådgivare som kan ge dig råd och stöd för att hjälpa dig att lösa din ekonomiska situation.

Lösningen kan bestå av:

  • hjälp med att göra upp en budget för ditt hushåll.
  • råd om hur din ekonomi behöver förändras.
  • förslag för att förhindra att du hamnar i en ohållbar skuldsituation.
  • råd som fokuserar på dina skulder.
  • förslag för att undvika att situationen förvärras och för att staka ut en lösning, steg för steg.
  • hjälp att kontakta dem som har fordringar på dig, till exempel inkassobolag och Kronofogden.
  • information om hur en skuldsanering går till.
  • råd och stöd före och under hela skuldsaneringsprocessen. Exempelvis hjälp med att ansöka, överklaga eller begära omprövning.
  • hjälp att upprätta förslag till frivilliga överenskommelser.
  • för skuldsatta som inte uppfyller skuldsaneringslagens krav eller som vill ha andra typer av betalningsuppgörelser kan rådgivaren räkna fram realistiska betalningsförslag.

Rådgivaren kan i samråd med den skuldsatte arbeta för att förhandla fram nya betalningsvillkor hos fordringsägarna.
 
Kommunens budget- och skuldrådgivare kan se möjligheter, alternativ och handlingsutrymme när du själv inte gör det. Rådgivningen är kostnadsfri och budget- och skuldrådgivaren har tystnadsplikt.

Från 1 juli 2011 finns det en möjlighet att bevilja skuldsanering för aktiva enskilda näringsidkare förutsatt att de ekonomiska förhållandena i näringsverksamheten är enkla att utreda.

Se filmen om skuldsanering

Klicka på bilden för att se ett filmklipp om skuldsanering.

Film om skuldsanering

Mer information

Vill du ha mer information om budgetrådgivning och skuldsanering? Du är välkommen att ringa varje vardag klockan 8.00-16.00.
Budgetrådgivarna finns nu i Kullbergska huset på Bievägen 1 B.

Telefon: 0150-576 16, Mobil: 070-224 34 21 eller
Telefon: 0150-575 20, Mobil: 070-570 15 57

Socialförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Socialförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*