Pengar, foto: Johan Nygren

Ekonomiskt stöd och rådgivning

Om du bor eller vistas i vår kommun och dina inkomster inte räcker för att försörja dig och din familj har du rätt att ansöka om försörjningsstöd.

Försörjningsstöd

Försörjningsstödet som tidigare hette socialbidrag, är behovsprövat. Det betyder att en ekonomisk utredning görs vid första besöket. Den som söker ska på alla andra sätt ha försökt att försörja sig själv.

Handläggningstid

Förväntad handläggningstid för ansökningar är 18 dagar.

Ett besök på socialförvaltningen kostar inget.

Ansökan

Du kan läsa mer om hur man ansöker om försörjningsstöd i vänstermenyn.

Socialförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Socialförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*