Nätverksledare

Människor är unika och har en makalös förmåga att hitta lösningar på sina problem i sig själva.

Vi arbetar med att inspirera, skapa hopp och väcka den inneboende kraft som finns i var och en.

Du, förälder, anhörig eller professionell som finns i Katrineholm och har oro/bekymmer kring något barn eller tonåring är välkommen till oss.

Vi kan hjälpa till med olika typer av möten och samtal när du upplever att:

 • du prövat ”allt”
 • du känner dig ensam med ”problemet”
 • samarbetet med andra känns tungt, konfliktfyllt och krafterna är slut

Tillsammans undersöker vi:

 • vilka som berörs av problemet?
 • vilka som kan vara till hjälp för att lösa det?
 • hur ni ska kunna komma vidare?

Ibland räcker det kanske med ett telefonsamtal, men vi kan också utifrån dina önskemål, till exempel: 

 • träffas för ett samtal och sortera tankarna
 • tipsa om möjligheter i kommunen
 • planera nätverksmöte
 • hjälpa till i samarbetet med olika myndigheter och andra professionella
 • se till att du som är förälder får träffa andra föräldrar.

Allt för att du ska hitta en lösning som passar dig, dina barn och den som möter barnen i sitt arbete.

Vad är ett nätverksmöte?

Runt ett barn/tonåring finns många viktiga personer som familj, släkt, vänner, skolpersonal och myndighetspersoner.

När det är krångel i livet kan det vara bra att samlas, så att allas resurser kan användas på bästa sätt för att hjälpa familjen.

Innan nätverksmötet träffar vi dig och din familj en eller flera gånger för att du ska kunna bestämma själv vilka som ska bjudas in och hur.

Vi nätverksledare håller i mötet så att alla får lyssna och bli hörda. Vi kan också sätta ord på sådant som inte sägs men finns i rummet.

Nya idéer kan bli möjliga!

Förebyggande insatser

Några förebyggande insatser som vi jobbar med är:

COPE

Föräldrautbildningar, i samarbete med andra föräldrar lär man sig nya konkreta strategier som tränas hemma under kursen.

Föräldragrupper

Tillfälliga (om föräldrar behöver träffas med andra föräldrar kring en akut situation, och hjälpas åt kring barnen) eller kontinuerliga (till exempel att man har ett gemensamt bekymmer)

Stöd till föreningar

Till exempel Självhjälpshuset Gryningen och Nattvandrarna med flera.

Information/utbildning

Information och utbildning till enskilda och professionella.

Samarbetshjälp

Samarbetshjälp till enskilda och professionella (när man inte kan enas kan vi som neutrala och "utanförstående" hålla klargörande möten).

Socialförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Socialförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information

Broschyr Nätverksledare