Tillbaka Lättläst

Stöd till familjer


Socialtjänsten i Katrineholm
ger stöd till familjer.
Stödet är gratis.

Det finns många sätt att få stöd

Familjeenheten

Familjeenheten för barn, ungdomar
och familjer i Katrineholms kommun.

Vi stödjer barn och ungdomar
mellan 0 och 18 år med sina familjer.

Vi jobbar med exempelvis:

 • Barn- och familjebehandling
 • Barn- och tonårsgrupper
 • Föräldragruppsprogram
 • Behandling i hemmet - hemterapeut


  Familjehem

  Familjehem är att ett barn
  får bo i en annan familj
  än sin egen familj.

  Barnet kan bo i familjehemmet
  kort eller lång tid.

  Familjehemmet ska hjälpa barnet
  att ha bra kontakt med sina biologiska föräldrar.


  Familjerådgivning

  Ibland kan ett par eller en familj
  behöva stöd från någon
  familjerådgivningen för att göra
  relationen bättre.

  Du kan vara anonym
  hos familjerådgivningen. 

  Familjerådgivningen har sekretess
  och skriver inte några papper om besöken.

  Frida

  Våld mot någon är ett brott.
  Men det kan vara svårt 
  att ensam göra något åt våldet.

  Därför finns Frida.
  Frida hjälper män och kvinnor
  som vill få bort våldet i sina liv.

  Till Frida kan du komma anonymt
  och gratis. 
  Frida skriver inga journaler.
  Personalen har tystnadsplikt.

  Hemterapeut

  En hemterapeut är en person
  som stödjer dig om du behöver hjälp
  hemma, i vardagen eller som förälder.

  Hemterapeuter arbetar med familjer,
  blivande föräldrar och ensamstående med barn.

  Vi ger stöd i det vardagliga livet.


  Kontaktfamilj

  En kontaktfamilj är en familj 
  som ger barn och ungdomar
  den trygghet som saknas i den egna familjen.

  Barn och ungdomar kan få bo 
  1 eller 2 helger varje månad
  hos kontaktfamiljen.

  Kontaktperson

  En kontaktperson är en alldeles vanlig
  människa som vill hjälpa en annan människa.

  Kontaktpersonen ska lyssna och ge stöd och råd.
  Ibland kan stödet vara
  att hjälpa till vid kontakter med myndigheter.

  Mercur

 • Mercur ger stöd om alkohol- och drogfrågor.
  Mercur är gratis
  och du kan vara anonym.

  Vi ger stöd genom samtal
  och i behandlingsgrupper.
  Vi arbetar enligt 12-stegsprogrammet.

  Vi ordnar också stödgrupper för vuxna anhöriga.

  Nätverksledare

  När någon har det krångligt i livet
  kan det vara bra att ha ett möte
  där många av de man känner träffas. 

  Nätverksledare kan ge stöd med:

  • COPE - föräldrautbildningar
  • Föräldragrupper - om föräldrar behöver
   träffa andra föräldrar.
  • Stöd till föreningar - till exempel Självhjälpshuset Gryningen och Nattvandrarna.
  • Information/utbildning
  • Samarbetshjälp - när man inte kan komma överens
   kan nätverksledare hålla möten.
  Socialförvaltningen
  Postadress: 641 80 Katrineholm
  Telefon: 0150-570 00
  Växel: 0150-570 00
  Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Socialförvaltningen
  * = Obligatorisk uppgift
  *