Stöd till familjer

Det finns många olika sociala stödinsatser som är riktade till familjer i Katrineholms kommun. Stödinsatserna inom socialtjänsten är gratis.
I vänstermenyn kan du hitta alla stödinsatser för familjer som kommunen erbjuder.

Socialförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Socialförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*