Medling

Medlingens grundtanke är att ett möte ska ske mellan en person som begått brott och den person som drabbades av brottet. Mötet sker tillsammans med en neutral medlare och ger en möjlighet för parterna att prata om det som hänt.

Medling kan passa för många typer av brott som skadegörelse, stöld och misshandel. Även icke straffmyndiga – under 15 år – kan delta i medling eftersom medling inte är jämförbart med rättegång.
Medlingen bygger på frivillighet. Förslag till medling kan komma från socialtjänsten, polisen, föräldrar, skolan, parterna själva eller andra.

Vid polisanmälda brott måste gärningsmannen ha erkänt handlingen, eller delaktighet i handlingen, för att medling ska kunna ske. Vid konflikter eller andra oklarheter i till exempel skolor där polisen inte är inkopplad, ställer vi också upp med medling. Före medlingen träffar vi båda parter var för sig och går igenom vad medlingen innebär.

Det här kan medling innebära för dig som blivit utsatt för ett brott.

  • Du får berätta om dina känslor, hur du mår, vad brottet inneburit för dig.
  • Du får möjlighet att bearbeta det som hänt och får svar på dina frågor.

För dig som begått ett brott

  • Du får klart för dig att du burit dig illa åt mot en annan människa och får veta vad ditt brott inneburit. Du får också möjlighet att visa att du ångrar dig och att du vill ”ställa till rätta” där det går.

Det här kan medlingen resultera i

  • Sedan ni samtalat färdigt, ställt frågor och förklarat så långt det är möjligt, kan ni komma överens om hur brottet ska gottgöras.
Socialförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 00
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Medlingsverksamheten
Telefon: 070-568 54 12
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Socialförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*