HVB Kollektivet och Klivets lägenhetsboende

Kollektivet HVB och Klivets lägenhetsboende är en verksamhet som vänder sig till ungdomar mellan 15 och 20 år med sociala problem av olika slag. Ungdomarna kommer från sina egna familjer, från familjehem eller från behandlingshem och behöver en utsluss innan en egen lägenhet kan bli aktuell. Det kan tidigare ha förekommit droger eller kriminalitet. Men även väl fungerande ungdomar med trassliga hemförhållanden finns inom Kollektivet och Klivet.

Verksamheten kan ta emot totalt fjorton ungdomar. De bor i egna lägenheter eller i Kollektivboende med intensivt stöd av personal för att få positiva och varaktiga förändringar. Verksamheten kan ses som en utsluss eller ett avstamp innan personen är mogen för att flytta till egen lägenhet eller åter till sin familj.

Vi använder nätverket runt ungdomarna för att bygga upp en trygghet som ska finnas kvar när de flyttat från Kollektivet eller Klivet.

Tanken med Kollektivet och Klivet

Grundtanken med verksamheten är att:

  • Skapa kontakt och utveckla relationer med ungdomar och deras vårdnadshavare.
  • Skapa hopp och framtidstro så att ungdomarna förstår att dom har resurser att förändra sin situation.

Verksamheten ska ge ungdomarna vuxna att identifiera sig med. Och ge dem hjälp att komma igång med någon form av sysselsättning.

Socialförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Socialförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*