Barn som gungar, foto: Johan Nygren

Stöd till barn och ungdom

Det finns många olika sociala stödinsatser som är riktade till barn, ungdomar och deras familjer. Stödinsatserna inom socialtjänsten är gratis. I vänstermenyn kan du hitta alla stödinsatser för barn och ungdomar som kommunen erbjuder.

Socialförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Socialförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*