Går ni i giftastankar?

Närbild brudbukett, foto Linnea Andersson Zweiniger

Borgerlig vigsel

Om ni vill gifta er borgerligt ska ni kontakta skattemyndigheten för att beställa blanketter som ni behöver fylla i inför giftermålet. De blanketter ni behöver är

  • Intyg om hindersprövning
  • Efternamnsanmälan

Dessa blanketter kan ni ladda ner på skattemyndighetens webbplats, se länk till höger.

Vigselförrättare

I Katrineholm har vi sju borgerliga vigselförrättare.

När ni vill boka tid kontaktar ni någon av våra vigselförrättare här ovan. Ni kommer överens med vigselförrättaren var bröllopscermonin ska ske. Bröllopet kan ske i princip var som helst. Att gifta sig borgerligt är gratis. Likaså kostar inte vigselförättaren någonting. Väljer ni däremot att gifta er på någon annan plats får ni betala resan för vigselförättaren.

För mer information om boregerlig vigsel i Katrineholm, kontakta Sanna Klang på telefon 0150-570 22.

Kyrklig vigsel

För vigsel i kyrkan hänvisas till pastorsexpeditionen i aktuell församling.

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*