Går ni i giftastankar?

Närbild brudbukett, foto Linnea Andersson Zweiniger

Borgerlig vigsel

Om ni vill gifta er borgerligt ska ni kontakta skattemyndigheten för att beställa blanketter som ni behöver fylla i inför giftermålet. De blanketter ni behöver är

 • Intyg om hindersprövning
 • Efternamnsanmälan

Dessa blanketter kan ni ladda ner på skattemyndighetens webbplats, se länk till höger.

Vigselförrättare

I Katrineholm har vi sju borgerliga vigselförrättare.

 • Göran Dahlström, kommunstyrelsens ordförande,
  telefon: 0150-570 22
 • Michael Hagberg, telefon: 070-595 93 38
 • Thorbjörn Lundin, telefon: 0150-502 00 eller 070-250 61 61
  e-post: thorbjorn.lundin@wagnsson.com
 • Elisabeth Thorson, telefon: 0150-552 70
 •  Kerstin Hermelin, e-post: kerstin@erme.se
 • Ywonne Sjöblom, telefon 070-279 19 66
  e-post: ywonnesjoblom@gmail.se
 • Abdulahi Hassan, telefon 073-027 71 73

När ni vill boka tid kontaktar ni någon av våra vigselförrättare här ovan. Ni kommer överens med vigselförrättaren var bröllopscermonin ska ske. Bröllopet kan ske i princip var som helst. Att gifta sig borgerligt är gratis. Likaså kostar inte vigselförättaren någonting. Väljer ni däremot att gifta er på någon annan plats får ni betala resan för vigselförättaren.

Under vigseln ska  två vittnen närvara. Om ni inte har egna vittnen kan två kommunala tjänstemän kallas in.

För mer information om boregerlig vigsel i Katrineholm, kontakta Sanna Klang på telefon 0150-570 22.

Kyrklig vigsel

För vigsel i kyrkan hänvisas till pastorsexpeditionen i aktuell församling.

Skicka ett tips om sidan till någon
Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*