Vårdnad, boende och umgänge

När föräldrar inte sammanbor kan familjerätten hjälpa till i frågor om vårdnad, boende och umgänge. Detta regleras dels i föräldrabalken och dels i socialtjänstlagen. Syftet med socialtjänstens medverkan är att trygga barnets intressen som efter en skilsmässa eller separation har rätt att få behålla en nära relation till var och en av sina föräldrar.

Frågor om vårdnad, boende och umgänge kan regleras i avtal.

Socialförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Socialförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information

Socialstyrelsen