Skilsmässa

Ansökan om äktenskapsskillnad lämnas till tingsrätten i den kommun där du är folkbokförd. Ansökan om äktenskapsskillnad kan göras enskilt eller gemensamt.

Om det finns minderåriga barn i äktenskapet, måste föräldrarna innan den definitiva äktenskapsskillnaden, ha sex månaders betänketid. När betänketiden är över måste anmälan göras om processen ska fullföljas, i annat fall fortsätter äktenskapet.

Bra information och blanketter finns hos Sveriges Domstolar. Länk finns i högerspalten.

Om föräldrarna inte är överens om hur de ska göra med barnen efter en skilsmässa eller separation, eller om de vill ha hjälp att diskutera det fortsatta föräldrasamarbetet i frågor kring barnen, kan de vända sig till familjerätten som erbjuder rådgivning eller samarbetssamtal. Rådgivning och samarbetssamtal är kostnadsfria. Länkar finns i högerspalten.

Socialförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Socialförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*