Faderskap/Föräldraskap

Socialnämnden är enligt lag skyldig att tillse att faderskapet fastställs till barn vars föräldrar inte är gifta med varandra vid barnets födelse. Socialtjänsten får automatiskt upplysningar om vilka barn som föds utom äktenskapet.

När ett barn föds utom äktenskapet måste det fastställas vem som är far till barnet. Anledningen är bland annat att barnets juridiska rättigheter ska tillvaratas.

Sammanboende par som får barn tillsammans kan fastställa faderskapet genom att skriva på en faderskapsbekräftelse.

Socialförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Socialförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*