Begravning

För tjänster inför en begravning hänvisas till begravningsbyråerna. Se telefonkatalogens gula sidor eller webbplatsen gulasidorna. Har du funderingar eller frågor kan begravningssidan.se vara till god hjälp.

Kyrklig begravning

Begravningsgudstjänst i församlingarna inom Katrineholms kyrkliga samfällighet är gratis för medborgare i kommunen. Vid begravning av medborgare som tillhör Svenska kyrkan medverkar präst och kantor kostnadsfritt.
För mer information kontakta kyrkogårdsförvaltningen, tfn 0150-789 03. Besöksadress: Kyrkans hus, Bievägen 3.

Borgerlig begravning

För kontakt med borgerlig begravningsförrättare hänvisas till kommunledningskontorets expedition.

Bouppteckning

Vid bouppteckning efter ett dödsfall krävs medverkan av en jurist. Se telefonkatalogens gula sidor eller webbplatsen gulasidorna.

Socialförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Socialförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information

Dödsboanmälan