Adoption

För att få ta emot ett barn i sitt hem måste man ha medgivande till detta. Familjerätten gör en utredning och bedömer om adoptionen är till barnets bästa. Socialnämnden yttrar sig därefter till tingsrätten som sedan fattar det slutgiltiga beslutet. Adoptioner kan handla om både utländska och svenska barn.

Socialförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Socialförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*