Familjefrågor

 

Familjerätten på socialförvaltningen kan lämna information, råd och stöd i frågor som rör familjen, när det gäller:

  • Adoption
  • Faderskap
  • Skilsmässa
  • Vårdnad, boende och umgänge

Rådgivning och besök hos familjerätten är kostnadsfria.

Du kan läsa mer om familjerättens arbete i vänstermenyn.

Socialförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Socialförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*