Individuellt val

Elever i en korridor
Foto: Hanna Maxstad

Det individuella valet börjar i årskurs 2. Du har flera kurser att välja mellan. Till exempel kan du välja kurser som ger dig större möjligheter till fortsatta studier. Du ska kombinera kurser som tillsammans omfattar 200 poäng. Kurser startar om tillräckligt många elever anmäler sig.

Går du ett yrkesprogram har du möjlighet att inom det individuella valet läsa svenska/svenska som andra språk 2 och 3 samt engelska 6 för att få grundläggande behörighet till fortsatta högskolestudier.

Skicka ett tips om sidan till någon
Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*