21 oktober 2014

Stenkullens tema

Syftet med temat Klas Klättermus är att utveckla elevernas kommunikation, språk- och läsförmåga.
Temat bygger på boken Klas Klättermus av Thorbjörn Egner.

Samtliga ämnesområden kommer att inkluderas.
Till exempel ska vi arbeta med värdegrundsfrågor, djuren i skogen, naturen, bär, svamp med mera.
I bilden ska vi försöka tillverka papper.
I musiken sjunger vi sångerna från boken och kanske kommer det att utmynna i en liten föreställning i vår.

Skicka ett tips om sidan till någon
Nävertorp grundsärskola
Postadress: Stora Malmsvägen 5
Telefon: 0150-572 78
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Nävertorp grundsärskola
* = Obligatorisk uppgift
*