Louise pluggar vid Linköpings universitet

När Louise startade sin utbildning vid Linköpings universitet så gjorde vi ett reportage om henne. Här kommer del två där hon berättar om livet som studerande, livet efter gymnasietiden på Ellwynska. Louise är nu inne på termin fyra av sex innan hon kommer att kunna titulera sig fysioterapeut. Det här är hennes egna text:

Louise utanför linköpings universitet
Louise utanför Linköpings universitet

Jag går nu termin 4 av 6 på fysioterapeutprogrammet vid Linköpings universitet och tar examen i januari 2017. Att studera har både sina för- och nackdelar. Det är ganska fritt, utanför allt schemalagt kan jag plugga var och när det passar mig. Men det kräver disciplin, både för att få saker gjorda men också för att våga släppa plugget för att få tid för återhämtning, annars finns det alltid något jag kan plugga.

På medicinska fakulteten läser vi enlig problembaserat lärande vilket bland annat innebär att vi har rätt till en viss mängd självstudier, detta brukar resultera i att jag har en dag i veckan då jag inte har något schemalagt. En självstudiedag brukar jag försöka plugga hemma på förmiddagen och sätta mig på biblioteket efter lunch. Jag kan inte vara effektiv på någon av platserna en hel dag, jag behöver lite variation.

Studiematerial
Litteratur och dator - Louises studiematerial

En schemalagd dag är antingen hel- eller halvdag och brukar ofta bestå av en blandning av föreläsningar och färdighetsträning eller basgrupp, vi har sällan föreläsningar hela dagarna vilket är skönt. Färdighetsträningarna kan innehålla allt från att mäta rörelseomfånget i en led och analysera gång till att lära oss att utföra en neurologisk undersökning (det som hör till rörelseapparaten). Basgrupp är också något som ingår i det problembaserade lärandet, där är vi en grupp studenter som diskuterar ett antal frågeställningar vi bestämt tillsammans och sedan läst på om hemma, detta sker under handledning av en lärare.

Jag trivs bra med att plugga, nu vet jag hur det går till på universitetet och jag har lärt mig hur jag pluggar bäst vilket är skönt. Under utbildningen hittills har jag haft en stor praktikperiod på 6 veckor som jag spenderade på de två ortopedavdelningarna på universitetssjukhuset i Örebro. Denna termin kommer jag har ytterligare 6 veckors praktik då jag ska vara på habiliteringen i Norrköping.

Lousie utanför sitt hem
Louise utanför sitt hem

Arbetsmarknaden för fysioterapeuter beskriver arbetsförmedlingen som ”medelgod”. Det är svårare att få jobb på de orter som har utbildningen, Linköping t ex, och lättare på de som saknar utbildning. Det förutspås att det kommer behövas fler fysioterapeuter i framtiden i och med att landets befolkning blir äldre.

Jag vet inte riktigt vart jag helst skulle vilja jobba när jag är klar med utbildningen. Primärvården lockar, men det som tillhör primärvården samt praktik där läser vi inte förrän nästa termin så jag får se om det är som jag förväntar mig. När jag är färdig fysioterapeut vill jag jobba och får se vart jag hamnar, vart det finns någon ledig tjänst. Sen finns det möjlighet att specialisera sig och läsa en masterutbildning inom fysioterapi, men detta vill jag inte göra direkt efter att jag är klar.

Här hittar du den första intervjun vi gjorde med Louise

Skicka ett tips om sidan till någon
Ellwynska skolan
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-569 93
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Ellwynska skolan
* = Obligatorisk uppgift
*