Rutiner vid frånvaroanmälan

Nya rutiner vid frånvaroanmälan

 

Frånvaro ska i första hand anmälas i Lärknuten: www.larknuten.se. Du behöver ett BankId. Anmälan måste ske före dagens första lektion. Om den första lektionen har startat vänligen ring till vår expedition 0150-569 93.  Frånvaro ska meddelas varje dag och omyndig elev måste anmälas av vårdnadshavare.

Om en elev måste gå hem under skoldagen ska mentor kontaktas i första hand och sedan expeditionen.

Vuxenstuderande sjukskriver sig genom att skicka e-post till ellwynska-skolan@katrineholm.se.

Skicka ett tips om sidan till någon
Ellwynska skolan
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-569 93
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Ellwynska skolan
* = Obligatorisk uppgift
*