Samhällsvetenskapsprogrammet

Programbild för Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program där intresset riktas mot samhällsfrågor. Du får fördjupa dig i hur människor påverkar och påverkas av samhällsförändringar. Programmet lägger särskild vikt vid att utveckla kritiskt tänkande och vetenskapligt förhållningssätt.

De finns tre inriktningar på programmet.

Beteendevetenskapliga inriktningen erbjuder ämnen som ledarskap och organisation, kommunikation, sociologi och fördjupande studier i psykologi och samhällskunskap.

I inriktningen Medier, information och kommunikation studerar man journalistik, information och reklam och arbetar praktiskt med textens, bildens och ljudets kommunikativa möjligheter.

Inriktningen Samhällsvetenskap innebär studier i geografi och fördjupande studier i samhällskunskap, historia, religion och internationella förhållanden.

Gemensamt för alla inriktningar är att vi vill utveckla kreativitet, självständighet, ansvarstagande, förmåga att se möjligheter, initiativförmåga och förmåga att omsätta idéer i praktisk handling. Vi samarbetar gärna med andra för att utveckla utbildningen, både lokalt och nationellt.

Vi har lärare med forskarutbildning och många av lärarna jobbar med samhällsfrågor också utanför arbetstid. En del är engagerade politiskt, andra i föreningslivet eller inom media. Medieinriktningens elever arbetar med lokala tidningar och företag och får ibland i uppdrag att ta fram tidningssidor och informationsmaterial åt företag.

Utbildningsmöjligheter

Du är väl förberedd för att läsa kurser eller program på högskola eller universitet.

Studie- och yrkesvägledare

Har du frågor eller funderingar ta kontakt med studie- och yrkesvägledaren på din skola eller Duveholmsgymnasiets Studie- och yrkesvägledare Thereze Jacobsson Siverskog på telefon 0150-578 98 eller via e-post thereze.j.siverskog@katrineholm.se

Duveholmsgymnasiet
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-574 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Duveholmsgymnasiet
* = Obligatorisk uppgift
*