Introduktionsprogrammen

Programbild för Introduktionsprogrammen

Inom ramen för Introduktionsprogrammen finns fem inriktningar på Duveholmsgymnasiet.

Inriktningarna är:

  • Preparandutbildning
  • Programinriktat individuellt val
  • Yrkesintroduktion
  • Individuellt alternativ
  • Språkintroduktion

Preparandutbildningen vänder sig till elever som saknar enstaka ämnen för att vara behöriga till gymnasieskolan. Utbildningen, som är på ett år, ska vara anpassad för en elev som är studiemotiverad och snabbt vill bli behörig till studier på nationellt program.

Programinriktat individuellt val - PRIV är för dig som vill gå ett yrkesprogram, men saknar ett eller flera av de godkända betyg som krävs. I mån av plats på yrkesprogrammen kan vi erbjuda dig detta alternativ.

Yrkesintroduktion är för dig som vill ha en yrkesinriktad utbildning men saknar de godkända betyg som krävs för att gå på PRIV eller på ett yrkesprogram.

Individuellt alternativ är en annan lösning inom introduktionsprogrammen. Där finns olika studiegrupper som arbetar i olika takt och som förbereder eleverna för folkhögskolestudier, arbete eller vidare studier på ungdomsgymnasiet.

Språkintroduktion är inte en sökbar utbildning. Där studerar nyanlända elever svenska i egen takt. 

Studie- och yrkesvägledare

Har du frågor eller funderingar ta kontakt med studie- och yrkesvägledaren på din skola eller Duveholmsgymnasiets Studie- och yrkesvägledare Johanna Malmberg på telefon 0150-569 99 eller via e-post johanna.malmberg@katrineholm.se

Duveholmsgymnasiet
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-574 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Duveholmsgymnasiet
* = Obligatorisk uppgift
*