Animation och visualisering - Estetiska programmet

Programbild för inriktningen Animation och visualisering

För dig som vill få spetskompetens inom animation och visualisering och möjlighet att utveckla din kreativitet inom två- och tredimensionell bild. Du lär dig med om reklam, design och digital kommunikation.

Hösten 2016 startades en ny spetsutbildning i Katrineholm, Animation och visualisering. Det är en riksrekryterande inriktning, som ligger under det Estetiska programmet.

Behovet av kunskaper inom två- och tredimensionell animation ökar i samhället, samtidigt som nya användningsområden öppnar vägar för nya yrken inom reklam, design och digital kommunikation. Animation och visualisering används också allt mer inom industri, medicin och underhållning.

Du får en spetsutbildning där du kombinerar animation och visualisering med kärnämneskurser. 

Utbildningen har specialanpassade lokaler med bra arbetsmiljö och moderna verktyg för två- och tredimensionell animation. Vi har egen tv-studio och fotostudio.

Estetiska programmet arbetar med skarpa case i samverkan med lokala företag, utställningar, mässor och tidningar. Det ger dig viktig erfarenhet i hur arbetslivet fungerar.

Utbildningsmöjligheter

Inriktningen är högskoleförberedande och du kan gå vidare för att studera till exempelvis art director, webbdesigner eller illustratör. Du får ytterligare behörighet i matematik, entreprenörskap och företagande vilket förbereder dig för vidare studier även utanför estetisk sektor, exempelvis till arbete som jurist, lärare, beteendevetare, socionom, förskollärare eller polis.

För att få en naturlig koppling till vidare studier samarbetar vi med utbildningen Informativ illustration - informationsdesign på Mälardalens högskola samt det lokala näringslivet och övriga aktörer i kommunen.

Spetsutbildning

Att utbildningen är riksrekryterande ger en unik möjlighet till erfarenhetsutbyte med elever från hela Sverige. Riksrekryterande utbildningar är godkända av Skolverket och anses vara nationellt angelägna – färdigheterna är efterfrågade.

Utbildningens egen hemsida

Du hittar mer information om Animation och visualisering på webbplatsen www.skapadinvärld.nu

Studie- och yrkesvägledare

Har du frågor eller funderingar ta kontakt med studie- och yrkesvägledaren på din skola eller Duveholmsgymnasiets studie- och yrkesvägledare Thereze Jacobsson på telefon 0150-578 98 eller via e-post thereze.jacobsson@katrineholm.se

Duveholmsgymnasiet
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-574 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Duveholmsgymnasiet
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information

Programblad Estetiska programmet Animation och visualisering

Se vår presentationsfilm Skapa din värld

Länk till hemsidan www.skapadinvärld.nu