Elevmailen

I lärplattformen Lärknuten finns ett inbyggt meddelandesystem. Kontakta din lärare för mer information.

Duveholmsgymnasiet
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-574 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Duveholmsgymnasiet
* = Obligatorisk uppgift
*