Tobaksfri skoltid

Rökförbud råder enligt lag inom skolan och dess närområde. 

En majoritet av våra elever använder inte tobak och vi vill inte att de utsätts för detta. Därför ber vi alla att respektera rökförbudet. Många elever upplever det otryggt och störande att gå förbi de som använder tobak. Vi vill stötta våra elever att förbli tobaksfria under sin skoltid. 

Policy tobaksfri skoltid


Katrineholms Tekniska College
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-574 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms Tekniska College
* = Obligatorisk uppgift
*