Skollagen

Rektor har ansvar för att verksamheten bedrivs och att beslut fattas i enlighet med bestämmelserna i skollagen, läroplanerna, skolformsförordningarna, kursplaner och betygskriterier.

På varje skola har rektorn ansvar för att styra och leda verksamheten. I skollagen slås det fast att rektorn ska ha kunskap om "läget" och förbättra verksamheten utifrån den kunskapen.

Ansvar enligt Lpf 94

Skollagen

Skicka ett tips om sidan till någon
Duveholmsgymnasiet
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-574 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Duveholmsgymnasiet
* = Obligatorisk uppgift
*